Architekti

ADR je architektonický ateliér, který v roce 1996 založili Aleš Lapka a Petr Kolář. První spolupráce dvojice zakladatelů vznikla už v roce 1992 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod názvem Architectural Associates. Ateliér se v současnosti zaměřuje na projekty staveb a rekonstrukcí, ale zabývá se i interiéry, při jejichž projektování úzce spolupracuje s výtvarnými umělci. Duo architektů a jejich téměř čtyřicetičlenný tým pracují nejen pro české, ale i zahraniční zákazníky. Za více než 25 let své existence si Aleš Lapka a Petr Kolář vytvořili vlastní rukopis, za kterým stojí kreativní práce celého týmu. Během posledních let bylo jejich úsilí odměněno řadou významných cen.

Cílem je dosáhnout brilantního vzhledu
prostřednictvím materiálů, jednoduchých tvarů,
a to bez použití příliš extravagantních barev.
Domy jsou navrženy tak, aby působily moderním
a svěžím duchem i v příštích desetiletích.

Aleš Lapka

Na jedinečných pozemcích nad meandrem Vltavy vznikne třináct samostatných vil, které budou postaveny na mírném svahu, který klesá směrem k jihozápadní terénní skalní hraně k řece. Architektonické a urbanistické řešení domů bude vhodně doplňovat současnou strukturu obce. Navržené domy respektují svažitost terénu a pultové střechy se sklonem deset stupňů jsou orientovány směrem dolů po svahu. Domy jsou ve většině případů přístupné přímo z komunikace v úrovni zvýšeného přízemí. Druhé podlaží se odehrává v úrovni sníženého přízemí, které navazuje na zahradu. Díky tomuto řešení nevyčnívají domy do výšky z pohledu chodce a vizuálně se zmenšuje jejich celkový objem. Práce s terénem kolem domů a jejich částečné zapuštění dodává jednotlivým vilám na intimitě a zajištuje větší soukromí jejich majitelům. Jednotlivé rodinné domy mají jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Prostor pod šikmou střechou je využit jako meziprostor pro umístění technologií a nad garáží také jako prostor pro skladování sportovního vybavení. Ve zvýšeném přízemí jsou umístěny ložnice a zázemí klidové části domu.

Moderně a nadčasově pojatý exteriér
respektuje danou lokalitu. Vily jsou přirozeně
a citlivě začleněny do terénu. Cílem je vytvořit
luxus s patřičnou pokorou k tomu, co jej
obklopuje.

Anna Vildová

Ve sníženém přízemí, které přímo navazuje na zahradu, je umístěn obytný prostor s kuchyní, prostory wellness nebo pracovna či pokoj pro hosta a zázemí. Principem návrhu je vytvoření kompaktní hmoty domu s pultovou střechou. Střecha bude pokryta extenzivním zeleným porostem pro větší splynutí se zelení podél jižní hranice areálu. U největších domů je na pozemku navrženo koupací jezírko a u ostatních domů venkovní bazén. Součástí řešení jednotlivých domů jsou i návrhy zahrady včetně stromů a vyřešení odclonění jednotlivých pobytových zahrad pomocí keřů a zeleně. Zvláštní důraz je také kladen na venkovní osvětlení zahrad, ale i samotných domů. Materiálové řešení nadzemní části stavby je navrženo v hladké světlé omítce. Opěrné stěny domu, které vyrovnávají terénní rozdíly, budou provedeny v pohledovém betonu a doplněny zelení. Okna jsou navržena hliníková v antracitové barvě. Terasy v úrovni sníženého přízemí, které navazují na interiér domu budou z kamenné dlažby. Celý areál tvoří jednu urbanistickou strukturu z kubických tvarů ve světlých barvách, ponořenou do okolní zeleně, která přechází na terénní skalní hraně do volné krajiny nad meandrem řeky Vltavy.

Nabídka vil

Na jedinečných pozemcích nad meandrem Vltavy vznikne třináct samostatných vil, které budou postaveny na mírném svahu, který klesá směrem k jihozápadní terénní skalní hraně k řece.

Nabídka vil