PARALELY JIŘÍHO HAUSCHKY

Když malíře oslovily společnosti H2O Group a Art Lines s nápadem, aby pro vznikající projekt Villas Husinec namaloval sérii třinácti obrazů, dlouho neváhal. Už proto, že k místu má hluboký vztah. „Místo, kde vily vyrostou, znám velmi dobře už z dřívějška. Chodíval jsem tudy pěšky, jezdíval jsem tam na kole. Ačkoliv jde o část Prahy, cítíte se tam skoro jako v divočině, urbánní civilizaci tam vnímáte okrajově. To místo je jedním slovem úchvatné,” přibližuje svou zkušenost se silnou atmosférou lokality Jiří Hauschka. Nejsilněji se do ní podle něj otiskuje řeka a všudypřítomné skály. „Líbí se mi, že tvůrci projektu Vilas Husinec navazují na naše předky, kteří rádi stavěli na vyvýšených místech a tam, kde byla voda,” říká umělec. Na otázku, jak k tvorbě obrazů přistupoval, odpovídá, že i v tomto případě o svém díle přemýšlel v širších souvislostech. „Mou tvorbou se prolínají, jako červená linie, myšlenky, které spojují minulost, současnost a budoucnost. Tyto pomyslné světy se nedají od sebe oddělit.”

Ve světě
žádný řád
není, ale
každý
Příběh ho
má.

Realita se proměňuje v malířské naraci ve vrstevnaté vyprávění, kde se mísí umělecká paměť s novými zážitky, pohledy, touhami, citovými zjitřeními. V případě Jiřího se ocitáme v divočině, v divočině malířské nostalgie, kde hledáme člověka, a v urbánní civilizaci, v té civilizaci, která je na pokraji svých možností a kde tak cítíme a vidíme barvy divočiny. Právě prolínání – barev, časových etap i světů – je typickým znakem Hauschkovy tvorby. Umělec byl při tvorbě obrazů pro projekt Villas Husinec zároveň výrazně ovlivněn básnickou tvorbou Jaroslava Seiferta. „Jaroslav Seifert byl velmi zajímavý člověk a shodou okolností se naše osudy v mnohém prolínají. Narodil se na Žižkově, kde teď bydlím já. Je pochovaný v Kralupech nad Vltavou, kde jsem nedávno koupil pozemek a chystám se tam postavit dům. Miloval Prahu a Vltavu, stejně jako já.” A zatímco Jaroslav Seifert se při psaní svých některých básní inspiroval výtvarnými díly Josefa Lady nebo Mikuláše Alše, Jiří Hauschka se naopak jeho básněmi nechal inspirovat pro vznik těchto obrazů. Jiří při tvorbě svých obrazů dostal od zadavatelů volnou ruku. Při tvorbě však myslel i na obyvatele budoucích domů. „Budoucí obyvatele vil neznám, ale vnímám je jako odvážné, invenční a úspěšné osobnosti. Zároveň jsem přesvědčen, že některé naše touhy jsou univerzální. Touha mít domov, touha být milován, být v bezpečí, být obklopen krásou.” Autor věří, že majitelé domů si k dílům vytvoří vztah a budou je brát jako organickou součást svého domova.

Ondřej Škarka

Bez osvíceného a odvážného investora by rozhodně nebylo možné něco takového vytvořit,” tvrdí Ondřej Škarka ze společnosti Art Lines, která poskytuje exkluzivní služby v oblasti výtvarného umění. Právě spolupráce se společností H2O vyústila v tvorbu čtrnácti unikátních obrazů, které pro jednotlivé vily projektu Villas Husinec vytvořil známý český výtvarník Jiří Hauschka. „Pracovat s uměním v interiérech u nás stále ještě není standard,” přiznává Ondřej Škarka. O to celou zakázku považuje za cennější. „Jiřímu Hauschkovi jsme dali zcela volnou ruku, zadali jsme pouze formáty. Jsem přesvědčen, že vznikla výjimečná umělecká díla, která interiér ještě povýší na novou úroveň a vtisknou vilám přidanou hodnotu. Vážím si toho, s jakou energií a soustředěním se Jiří Hauschka celého projektu zhostil, a kolik přemýšlení a času mu věnoval.” Ondřej Škarka je zároveň přesvědčen, že obyvatelé domů budou uměleckými díly nadšeni „Předpokládám, že lidé, kteří se do vil nastěhují, mají vysoký cit nejen pro kvalitu, ale také estetiku. V každém případě se podařilo vytvořit jedinečnou sbírku, která bude sloužit i jako spojující prvek pro ty, kteří ve vilách budou bydlet.” dodává Ondřej Škarka.

Nabídka vil

Na jedinečných pozemcích nad meandrem Vltavy vznikne třináct samostatných vil, které budou postaveny na mírném svahu, který klesá směrem k jihozápadní terénní skalní hraně k řece.

Nabídka vil